Actele necesare pentru intabulare si cadastru
Pentru întăbularea unui teren sau a unui apartament este indicat să cunoașteti portofoliul de acte necesare.
intabulare teren, apartament, acte necesare, autorizatie, constructie
5957
page-template-default,page,page-id-5957,mkd-core-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Acte necesare

Întăbulare teren

Actele necesare pentru cadastru și întăbulare teren – fără construcție:

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor – copii legalizate;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Întăbulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite din care să rezulte că nu aveți datorii la stat.

Acte necesare pentru cadastru și întăbulare teren – cu construcție:

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor – copii legalizate;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Întabulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite din care să rezulte că nu aveți datorii la stat;
 • Autorizația de construire și proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcției, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul – copii legalizate;
 • Autorizația de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată) – copie legalizată;

Întăbulare apartament

Acte necesare pentru cadastru și întăbulare apartament:

 • Actele de proprietate ale apartamentului – după modalitatea de dobândire;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Întăbulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite din care să rezulte că nu aveți datorii la stat;
 • Proces verbal de predare-primire – dacă este cazul;
 • Dovada plății integrale a apartamentului sau contract cu plată în rate;
 • Schița apartamentului – copie xerox.

Actualizare date

Acte necesare pentru înscriere construcție nouă:

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor – copii legalizate;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Întabulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite din care să rezulte că nu aveți datorii la stat;
 • Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
 • Documentația cadastrală existentă – copie xerox;
 • Autorizația de construire și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau după caz, autorizația de demolare/certificat de atestare a edificării extinderii construcției, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul – copii legalizate;
 • Releveele imobilului, întocmite de arhitect – copii xerox.

Acte necesare pentru actualizare/rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate și/sau modificarea suprafeței terenului:

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor – copii legalizate;
 • Acte de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
 • Documentația cadastrală existentă – copie xerox;
 • Declarație notarială din care să rezulte că proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului.

Dezmembrare/Unificare

Acte necesare pentru dezmembrarea sau unificarea (alipirea) imobilelor:

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor – copii legalizate;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor – copii xerox;
 • Extras de carte funciară pentru informare (recent) – în original;
 • Documentația cadastrală existentă – copie xerox;
 • Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comăsarilor) – indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrărilor, doar pentru dezmembrările cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).